Spark Model předobjednávka modely 1:43 a 1:18 September 2015

Spark Model předobjednávka modely 1:43 a 1:18 September 2015

Spark Model předobjednávka na modely v měřítku 1:43 a 1:18 září 2015


 Pouze do 8,00 hodin 15.9. 2015!!!


Dovolíme si upozornit, že vzhledem ke stále se rozšiřující nabídce Spark Model nebudeme již nadále pokrývat kompletní sortiment modelů Spark Model, takže modely o které neprojevíte v předobjednávkách zájem již nemusíte v naší nabídce nalézt.

Pozor!!! Důležité!!! Pozor!!! Důležité!!!

Je bezpodmínečně nutné dodržovat postup pro zaslání Předobjednávky a to zejména bod 3. !!!

 


Postup pro zaslání předobjednávky:

 

1) Stáhněte si seznam modelů a uložte ho na pevný disk Vašeho počítače.


Order Form Spark 1 43 18 September 2015.xls

 


2) Otevřete seznam modelů a vyplňte požadované počty kusů ve sloupci Objednávka, jméno a příjmení a email (zapisujte pouze do žlutých označených polí!!!), tabulku nijak nezkracujte ani neměňte počet řádků, po vyplnění znovu uložte na disk.

3) Seznam modelů vložte do nové emailové zprávy jako přílohu, do předmětu zprávy napište Objednávka Spark  (bez uvedení předmětu riskujete nedoručení zprávy nebo její spadnutí do spamu) a zašlete emailem na adresu ivo.borsky@boallget.cz do 8,00 hodin 15.9. 2015!!! V žádném případě nezasílejte předobjednávky jako odpověď emailu s novinkami nebo potvrzení objednávky ani oznámení o odeslání objednávky, tyto emaily jsou generovány automaticky a odpovědi na ně nejsou doručovány. Po tomto termínu již bohužel nebude možno zaslané předobjednávky zpracovat. Řádně nevyplněné předobjednávky bohužel nemohou být dále zpracovávány.

4) Děkujeme Vám za projevenou důvěru.

 

 

Pravidla pro předobjednávky:

1) Zákazník (objednavající) řádně přebírá zásilky a nemá splatný závazek vůči naší firmě.

2) Předobjednávka je ze strany objednávajícího závazná a není návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva bude uzavřena v okamžiku naskladnění zboží.

3) Jakékoliv zpoždění dodání zboží naší firmou od doby uvedení zboží na trh výrobcem (dodavatelem) se považuje za bezpředmětné a není důvodem k stornu předobjednávky.

4) Při neodebrání zboží z předobjednávky zákazníkem nebude již od tohoto zákazníka žádná další předobjednávka přijata.

5) V případě, že zboží dojde v množství menším než bylo objednáno, budou předobjednávky vykrývány dle pořadí v jakém byly doručeny.

6) Firma Ivo Borský - BOALLGET není v žádném případě zodpovědná za termíny uvedení zboží na trh výrobcem ani za množství zboží výrobcem dodané.

7) Odesláním předobjednávky dává objednávající souhlas s Pravidly pro objednávky. Pokud nesouhlasíte předobjednávku nezasílejte!